Hvordan skal du smide affald ud?

I affaldskuret i gården er der placeret 2 skaktlåger. Her skal restaffald  - kastes ind.

Det er vigtigt at restaffald pakkes i almindelige 15 liters skraldeposer, og at disse lukkes med knude inden affaldet smides i skakten. Det forhindrer affaldsrester i at sætte sig fast i systemet. Pizzabakker SKAL rives i små stykker og lægges i skraldeposen.

Storskrald, byggeffald, flasker og farligt affald - disse ting hører IKKE til i affaldssuget!

Mobilsugbilen kommer 2 gange om ugen og suger tankenes indhold væk. Bilen fungerer som en stor støvsuger, og tømningen tager kun 5-7 minutter.

Under skakten er der en affaldstank hvorfra affaldet suges ud.Fordelene er bl.a. at lugtgenerne og støj mindskes når man har affaldssug. Der er intet støv eller tabt affald, det hele klares af én mand. Affaldssuget er kun beregnet til almindelig dagrenovation, da man risikerer stop i rørene under jorden, hvis anlægget bruges forkert. Pap, aviser, glas/flasker og lange genstande såsom juletræer, sammenrullede tæpper o.lign. må under ingen omstændigheder lægges i affaldssuget.

Hvad med resten af affaldet?

Affaldet bliver i stor grad genanvendt derfor bliver tingene sorteret og vi har containere til det meste

Blå til papir      Lys brun til pap       mørk grå til metal     orange til elektronik    Mørk brun til bio

lys grå til plast

Derudover et skab til miljøfafald - en stander til batterier  - en container til glas